2014 YGS Başvuruları Başladı Son Güne Zaman ÖSYM

2014 YGS Başvuruları Başladı Son Güne Zaman ÖSYM

2014 Ygs başvurusu.Ygs başvurusu ne zaman sona erecek. Ygs başvurusu için gereken belgeler. ygs başvurusu nsl yapılır. ygs başvurusu için hangi bankalara para yatılır. tüm ayrıntıar Pirsushaber.com sitesinde öğrenebilirsiniz

2014 YGS Başvuruları Başladı Son Güne Zaman ÖSYM

YGS vaşvuruları başladı. YGS başvuruları başladı mı? YGS başvurularında yapılacak işlemler. 23 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2014-YGS) başvuruları başlamıştır. Başvurular 02-15 Ocak 2014 tarihlerinde yapılacaktır.Başvurular için aşağıdaki linke tıklayın. Tüm adaylarımıza başarılar diler, tüm başvuru merkezi görevlilerimize teşekkür ederiz.

YGS başvurularu başlamıştır. 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru işlemleri, 2 Ocak 2014 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2014 tarihinde sona erecektir.2014-ÖSYS"ye (Sınavsız Geçiş dâhil) ilişkin başvurma, başvurma koşulları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili kurallar ve işlemler, 2014-ÖSYS Kılavuzunda yer almaktadır.  Başvurular kılavuzdaki kurallar doğrultusunda yapılacaktır. 2014-ÖSYS"ye başvurmak isteyen adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Yükseköğrenime Geçiş Sınavı üniversite yolun öğrencilerin girdiği ilk sınav niteliğindediri. Başvurular 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Adaylar 40tl sınav ücreti ödeyerek sınava girebilecekler.Adayların ÖSYS başvurularının alınması ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.Ayrıca ÖSYS'ye sınavsız geçiş yapmak isteyen adaylar da başvuracak. Başvuru esnasında adayların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için başvuru sistemi, başvuru merkezlerine test amaçlı açılmış, başvuru merkezleri sistem üzerindeki kontrol işlemlerini yapmışlardır. Adayların, başvuru merkezlerinde oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak, başvuru işlemlerini başvuru süresinin son günlerine bırakmamaları önemle hatırlatılır.

ÖSYS"YE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?
2014-ÖSYS"ye başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:
a) 2014-ÖSYS Kılavuzuna Erişim: 2014-ÖSYS"ye başvurmak isteyen adaylar, 2014-ÖSYS Kılavuzu ile Aday
Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM"nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişebileceklerdir.
Kılavuz satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi: Başvurular, aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

• Bir ortaöğretim kurumundan henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylardan ilk kez ÖSYS"yebaşvuran adaylar,başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklardır. Okulun bağlı olduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse okul müdürü, adayları belirli bir başvuru merkezine yönlendirecektir.
• Bir ortaöğretim kurumundan mezun durumdaki adaylardan ilk kez ÖSYS"ye başvuran adaylar, başvurularını sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapabileceklerdir. Bu adaylar diğer başvuru
merkezlerinden başvuru yapamazlar. Bu adayların diploma/mezuniyet belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.
• Bir ortaöğretim kurumundan henüz mezun olmamış adaylar ile mezun durumdaki adaylardan önceki yıllarda ÖSYS"ye başvurusu olan, ancak, Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
•Bir ortaöğretim kurumundan henüz mezun olmamış adaylar ile mezun durumdaki adaylardan önceki yıllarda ÖSYS"ye başvurusu olan ve Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
Önceki yıllarda ÖSYS"ye başvurusu olup 2014-ÖSYS"ye başvuru yapmak isteyen adaylardan eğitim bilgilerinde değişiklik olanlar (Aday Başvuru Formunun 14-20. Bilgi alanlarında), başvurularını sistemdeki mevcut bilgileri ile yapacaklar; değişiklik taleplerini, mezun durumunda olan adaylar diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneğini, son sınıf düzeyinde olan adaylar öğrenci belgesinin onaylı bir örneğini 2014-ÖSYS Eğitim Bilgileri Değişikliği Dilekçe Örneği ekinde 6 Haziran 2014 tarihine kadar ÖSYM"ye ulaştıracaklardır. ÖSYM"ye süresi içinde ulaşan belgeler işleme konulacak, süresi içinde ÖSYM"ye ulaşmayan belgeler işleme konulmayacaktır. İlgili belgesi süresi içinde ÖSYM"ye ulaşmayan veya dilekçe ekinde geçerli ve onaylı belgesi bulunmayan adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde sistemdeki mevcut bilgileri dikkate alınacaktır.
* Geçerli fotoğraf: Son 30 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz kayıtlarına alınmış adaylar ile son 30 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
2014-2015 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2014-ÖSYS"ye başvuru yapmak zorundadır. Öğrenim durumları aşağıdakilerden birine uyanlar 2014-ÖSYS'ye (sınavsız geçiş dâhil) başvurabilirler:

2013-2014 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veyadengi okullar, açık öğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

•Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
• Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
•Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar
2014-ÖSYS"de, YGS"ye girmeden sadece sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen adaylar da 2014-ÖSYS başvurularını süresi içinde yapmak zorundadırlar.Durumları yukarıdakilerden birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da 2014-ÖSYS"ye başvurabilirler ancak bu adaylar, ÖSYS yükseköğretim programları tercih süresinin son gününe kadar T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler (Yabancı uyrukluların Türkiye"deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri ÖSYS kapsamı dışındadır. Yabancı uyrukluların Türkiye"deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.). Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılıTürk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri), 2014-ÖSYS"ye başvurabilirler. Bu adaylar 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. KKTC uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da ÖSYS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.

 YGS"YE GİRME ZORUNLUĞU VAR MIDIR?
Kılavuzun 7. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokulları İle Açık Öğretim Ön Lisans
Programlarına Sınavsız Geçiş maddesinde açıklanan esaslara göre, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans
programlarına sınavsız geçiş hakkı olan adaylar hariç, ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YGS"ye girmeleri zorunludur.
Sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylardan, sınavsız geçiş hakkının bulunduğu ön lisans programları hariç diğer programları
(lisans programları veya alanları dışındaki ön lisans programları) tercih etmek isteyenlerin, YGS"ye girmeleri zorunludur.
Kılavuzun 7. maddesinde açıklanan esaslara göre, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız
geçiş hakkı olan adaylardan bu hakları ile yerleşmek isteyenlerin YGS"ye girme zorunluluğu yoktur.
TÜBİTAK"ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF
Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar,
isterlerse kendi alanlarındaki istedikleri yükseköğretim programlarına (burslu programlar hariç) sınavsız olarak
kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların da YGS"ye girme zorunluluğu yoktur. Ancak, bu
adayların 2014-ÖSYS"ye süresi içinde başvurmuş olmaları gerekmektedir.

İHA -   [1051288]

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı
Bu habere henüz hiç yorum yazılmamıştır.
Haberle ilgili düşüncenizi buraya yazmak için aşağıdaki 'Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın' formunu kullanabilirsiniz.

Bu habere yorum yazın:

Ad Soyad:
Email:
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde pirsushaber.com sitesinin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Eğitim Haberleri

 • 1 Milyona Yaklaştı1 Milyona Yaklaştı

  Selim Cerrah, başta Ankara olmak üzere Türkiye'de imam hatip liselerinin yaygınlaştırılmasına kendisini adayan bir isim.

  26.02.2015 16:40
 • AÖF Bahar Dönemi kayıtları başladı!AÖF Bahar Dönemi kayıtları başladı!

  AÖF 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıtları başladı.

  23.02.2015 17:46
 • 2013/1 KPSS Sağlık Teknikeri Atamaları İptal Oldu.2013/1 KPSS Sağlık Teknikeri Atamaları İptal Oldu.

  2013/1 tercihleriyle memur olanları yakından ilgilendiren bir açıklama OSYM'den geldi. Mahkeme tarafından OSYM'nin yaptığı sağlık teknikeri atamalarına iptal kararı verilince atamaların yeniden yapılması söz

  23.02.2015 10:59
 • Direksiyon sınavında nelere dikkat etmeliyiz ?Direksiyon sınavında nelere dikkat etmeliyiz ?

  Sürücü belgesi yani ehliyet alabilmek için girilen direksiyon sınavında nelere dikkat etmek gerekir? Direksiyon sınavında nasıl başarılı olunur? Direksiyon sınavı nasıl geçilir? İşte bu soruların cevapları...

  21.02.2015 16:44

Video Galeri

Öne Çıkan Haberler

 • HDP'li Demirtaş'tan Arınç'a çıkış 'PKK gibi çekilsin'HDP'li Demirtaş'tan Arınç'aHDP'li Selahattin Demirtaş, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Öcalan'ın 10 maddesindeki değişim yapıldığı söyleminin
 • MHP'den Hülya Avşar'a sert tepkiMHP'den Hülya Avşar'a sert tepkiİdam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun annesini oynamaya hazırlanan Hülya Avşar'a MHP sert tepki gösterdi Kendi çocuğuna anne
 • Abdullah Öcalan'ın 10 maddesine Kürt partileri ne diyor?Abdullah Öcalan'ın 10 maddesine KürtAbdullah Öcalan'ın Kürt tarafının çerçevesi olarak tanımlanan 10 maddesi üzerine tartışmalara Kürt siyasetinden de yorumlar eklendi
 • AK Parti aday adayları listesi temayül yoklaması sonuçlarıAK Parti aday adayları listesi2015 genel seçimleri AK Parti aday adayları listesinde büyük yarış. AK Parti Ankara 1. ve 2. Bölge aday adayları temayül yoklaması
 • Efelenme Ahmet Altan!Efelenme Ahmet Altan!Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya, Ahmet Altan'ın Balyoz'u savunmasına ateş püskürdü.

Son Eklenenler